Surat Keterangan Menikah

SURAT KETERANGAN UNTUK MENIKAH DI MALAYSIA

 • Surat keterangan menikah diberikan kepada Warga Negara Indonesia, yang akan menikah dengan Warga Negara Malayasia/Warga Negara Asing lainnya, dan akan melaksanakan pernikahan di Malaysia.
 • Surat keterangan menikah diberikan kepada Warga Negara Indonesia, yang akan menikah dengan Warga Negara Indonesia dan akan melaksanakan pernikahan di Malaysia
 • Untuk Pemohon Warga Negara Indonesia yang belum mencapai usia 21 tahun, harus melengkapi dengan surat ijin orang tua
 • Untuk pemohon Warga Negara Indonesia, laki-laki yang belum berusia 19 tahun dan Perempuan 16 tahun harus melengkapi dengan surat dari Pengadilan Agama
 • Bila pemohon berpindah agama harus melengkapi dengan surat pindah agama yang disahkan oleh Kelurahan.
 • Surat Keterangan untuk menikah dari Indonesia/Malaysia berlaku 3 bulan dari tanggal dikeluarkan surat tersebut.
 • Peraturan mengenani perkawinan Indonesia, bisa dilihat di : Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974
 • Akta Imigressen Malaysia 1959/1963 seksyen 8 (3) butir 15 Pekerja asing tidak dibenarkan berkahwin dengan penduduk tempatan atau pekerja asing yang bekerja dinegara Malaysia. Sekiranya pekerja asing berkahwin dengan menggunkan Pass Lawatan (Kerja Sementara)/PL(KS) akan ditamatkan dan pekerja asing tersebut perlu dihantar pulang kenegara asalnya. Pemegang visa PL(KS) adalah Perkilangan, Pembinaan, Pertanian, Perladangan, Perkhidmatan, Pembantu Rumah
 • Biaya RM 70 (Tujuh pulu RM)

Catatan :

 • Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia bukan sebagai bukti surat nikah, setelah mendapatkan surat keterangan menikah dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia segera mendaftarkan pernikahan tersebut di Jabatan Agama Islam untuk Muslim dan Jabatan Pendaftaran Negara untuk Non Muslim.
 • Setelah anda mendapatkan surat nikah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia, harus melaporkan pernikahan tersebut di Indonesia dengan melegalisir sijil nikah/marriage certificate di Kementerian Luar Negeri Malaysia dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia setelah itu melaporkan pernikahan tersebut di Indonesia, Kantor Urusan Agama (KUA) untuk muslim atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Capil) untuk non muslim.
 • Peraturan Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, silahkan membuka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006, tentang administrasi Kependudukan , Paragaraf 2 Pasal 37 ayat 1-4 dan Perpres 25 tahun 2008 paragraf 2 tentang pencatatan perkawinan di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia
 • Silahkan Klik disini untuk melihat alur permohonan pernikahan Muslim
 • Silahkan Klik disini untuk melihat alur permohonan pernikahan Non Muslim
 • Silahkan Klik disini untuk permohonan visa tinggal diMalaysia (dependants Pass)

 

A.SURAT KETERANGAN MENIKAH UNTUK LAKI-LAKI/PEREMPUAN WARGA NEGARA INDONESIA (MUSLIM)

Persyaratan :

 1. Paspor Indonesia dengan ijin tinggal (visa pelajar/visa kerja professional/visa sosia/Pelancong 30 hari)
 2. Surat dari kantor kepala kelurahan/kepala desa tempat tinggal pemohon (Surat N1 : Surat Keterangan Status , Surat N2 : Surat Keterangan Asal Usul, Surat N4 : Surat Keterangan Asal Usul orang tua)
 3. Surat Rekomendasi dari KUA Kecamatan tempat tinggal pemohon
 4. Untuk Perempuan, harap melampirkan Surat Wali Nikah yang dicap dan ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan

Catatan :

 • Pemohon dengan status Janda/Duda Mati dilengkapi dengan N6, yaitu surat kematian dari Kepala desa/Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Buku Nikah pemohon
 • Pemohon dengan status Janda/Duda Cerai, dilengkapi dengan Akta Cerai dari Pengadilan Agama
 • Pemohon dengan status Poligami, putusan poligami dari Pengadilan Agama
 • Pemohon pemegang IC (identification card), lengkapi dengan Paspor Indonesia dan persyatan sama dengan Warga Negara Malaysia.
 • Pemohon harus datang dengan membawa dokumen Asli dan Photocopy

 

UNTUK LAKI-LAKI/PEREMPUAN WARGA NEGARA MALAYSIA

Persyaratan :

 1. IC (Identification card)
 2. Surat Keterangan Status dari Penolong Pendaftar Nikah Jabatan Agama Islam di Malaysia
 3. Borang Nikah dari Jabatan Agama Islam

Catatan :

 • Untuk WN Malaysia, dengan status Janda/Duda Mati dilengkapi dengan sijil kematian dari JPN dan Buku Nikah pemohon
 • Untuk WN Malaysia , dengan status Janda/Duda Cerai, dilengkapi dengan Akta Cerai dari Mahkamah Syariah
 • Untuk WNI, dengan status Poligami, putusan poligami dari Mahkamah Syariah

 

UNTUK LAKI-LAKI/PEREMPUAN WARGA NEGARA ASING

Persyaratan :

 1. Paspor dan Visa yang masih berlaku di Malaysia
 2. Surat Keterangan Status (belum menikah/duda/janda/Poligami) dari Kedutaan Negara asal pemohon
 3. Borang Nikah dari Jabatan Agama Islam

 

B.SURAT KETERANGAN MENIKAH UNTUK LAKI-LAKI/PEREMPUAN WARGA NEGARA INDONESIA (NON MUSLIM)

Persyaratan :

 1. Paspor Indonesia dengan ijin tinggal (visa pelajar/visa kerja professional/visa sosia/pelancongan 30 hari)
 2. Surat Keterangan dan rekomendasi menikah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 3. Akta Kelahiran, Kartu Keluarga , KTP (Kartu Tanda Penduduk)

Catatan :

 • Pemohon dengan status Janda/Duda Mati dilengkapi dengan N6, yaitu surat kematian dari Kepala desa/Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Buku Nikah pemohon
 • Pemohon dengan status Janda/Duda Cerai, dilengkapi dengan Akta Cerai dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 • Untuk Pemohon yang tidak membawa dokumen asli (Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga) harus melegalisir dokumen tersebut di Kecamatan setempat)
 • Pemohon pemegang IC (identification card), lengkapi dengan Paspor Indonesia dan persyatan sama dengan Warga Negara Malaysia.

 

UNTUK LAKI-LAKI/PEREMPUAN WARGA NEGARA MALAYSIA

Persyaratan :

 1. IC (Identification card)
 2. Surat Keterangan status bujang/Janda/Duda dari JPN (Jabatan Pendaftaran Negara) atau
 3. Untuk Status Janda/Duda Mati, harap melampirkan buku nikah

 

UNTUK LAKI-LAKI/PEREMPUAN WARGA NEGARA ASING

Persyaratan :

 1. Paspor dan Visa masih berlaku di Malaysia
 2. Surat Keterangan Status (belum menikah/duda/janda) dari Kedutaan Negara asal pemohon

Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur (Embassy of the Republic of Indonesia Kuala Lumpur)
No. 233 Jalan Tun Razak, WP KL 50400, Tel: +603-2116-4000, Fax: +603-2141-7908

Copyright © 2013. All Rights Reserved.